KA-MED Centrum Medyczne

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) pragniemy poinformować , że : 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma :

KA-MED Sp. z o.o.

z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim ( 95-070) ,

przy ulicy Wojska Polskiego 69,

adres do kontaktu : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Dane będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia , świadczenia usług medycznych , leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych , zarządzanie udzielaniem świadczeń medycznych

Zgodnie z :

a.  Ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

b.  Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

c.  Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia

d.  Ustawa z dnia 27 sierpnia o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

4) Pragniemy również poinformować Państwa dane będą przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia w zakresie wymaganym ustawowo.

5) Dane nie będą przekazywane po za granicę Polski.

6) Dane będą przechowywane przez okres:

a.  Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

i.   dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

ii.  zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

iii.skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia;

iv.dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

7)Jednocześnie informujemy , że posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania.

8) Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,. Skorzystanie z prawa sprzeciwu nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wyniesienia sprzeciwu.
9) W razie nieprawidłowości ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 
10) Informujemy, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z: luxmedalianzmedicover logomedica polska logoenel-med logointer partner logocompensa logonfz l

© 2024 KA-MED Sp. z o.o., 95-070 Aleksandrów Łódzki, Wojska Polskiego 69

NIP: 9471043522, REGON: 470001320, KRS: 0000541190
Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście, XX Wydział KRS,
Kapitał zakładowy 360 000,00 PLN

fb-ico