Lekarze POZ

Zakres bezpłatnych świadczeń lekarskich w ramach POZ

Nasi pacjenci, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ, zagwarantowane mają m.in.:

- badania i porady lekarskie (lekarz rodzinny, lekarz internista, lekarz pediatra) udzielane w warunkach ambulatoryjnych lub w przypadkach uzasadnionych ich stanem zdrowia - w domu,

- recepty na leki - lekarz POZ może wystawić pacjentowi również receptę na leki, które zlecił lekarz w poradni specjalistycznej, o ile otrzyma pisemną informację od lekarza specjalisty (tzw. informację dla lekarza kierującego/poz). Powyższy dokument zawiera informacje o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach (w tym o okresie ich stosowania i dawkowania) oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych,

- zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta - w gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi oraz procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta. Jeśli jakieś zlecenie ma wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany,

- bezpłatne badania diagnostyczne - decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz POZ. Badania diagnostyczne pacjenci mogą wykonać bezpłatnie na podstawie skierowania jedynie w pracowni RTG, USG lub laboratorium wskazanym przez lekarza POZ. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta. Wówczas zlecenie lekarza wykonuje pielęgniarka, do której zadeklarowany jest pacjent,


- skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię - pacjenci, którzy uzyskają skierowanie na te badania, mogą wybrać dowolną placówkę medyczną wykonującą badania i posiadającą umowę z NFZ,

- szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane,

- transport sanitarny - w razie konieczności przewiezienia pacjenta ( z dysfuncją narządu ruchu) do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne,

- skierowania do poradni specjalistycznej lub szpitala,

- skierowania na leczenie rehabilitacyjne,

! Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne należy zarejestrować we właściwej placówce w ciągu 30 dni od daty wystawienia, w innym przypadku starci ono swoją ważność.

- skierowania na leczenie uzdrowiskowe,

- skierowania do opieki długoterminowej,

- zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych -zlecenie wymaga potwierdzenia w oddziale wojewódzkim NFZ,

- orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie pacjenta - jeżeli są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.

! Lekarz poz, podobnie jak inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego, nie mogą ordynować leków oraz wystawiać pacjentowi zleceń na środki pomocnicze i wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi w czasie trwania leczenia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych np. w szpitalach, hospicjach, zakładach opiekuńczych.

 

Nasi lekarze przyjmujący w ramach POZ  - Aleksandrów Łódzki (lekarz rodzinny, internista, pediatra):

Centrum Medyczne KA-MED
ul.M.Skłodowskiej 3, Aleksandrów Łódzki

telefon: (42) 712 11 97, (42) 276 45 01

 

 • Internista - Lekarz med. Paulina Sankowska
 • Internista - Lekarz med. Dominik Łacina
 • Lekarz rodzinny - Lekarz med. Jolanta Rzewuska-Karauda
 • Pediatra - Lekarz med. Agnieszka Korczak-Górska
 • Pediatra - Lekarz med. Halina Nicowska-Bik
 • Pediatra - Lekarz med. Katarzyna Kapszewicz
 • Pediatra - Dr n. med. Anna Sztafińska

 

Centrum Medyczne KA-MED
ul.Wojska Polskiego 69, Aleksandrów Łódzki

telefon: (42) 712 16 81, (42) 276 45 02

 

 • Lekarz rodzinny - Lek. med. Krystyna Malinowska-Ismail
 • Internista - Lek. med. Bogusław Spanialski
 • Pediatra - Lek. med. Ewa Gromadzka
 • Pediatra - Lek. med. Ewa Filipiak

 

Nasi lekarze przyjmujący w ramach POZ - Rąbień (lekarz rodzinny, internista, pediatra):

Centrum Medyczne KA-MED
ul.Pańska 14, Rąbień

telefon: (42) 712 51 42

 

 • Lekarz rodzinny - Lekarz med. Joanna Bartodziej
 • Internista - Lekarz med. Dawid Staszczyk
 • Internista - Lekarz med. Aneta Brot
 • Pediatra - Lekarz med. Krystyna Baś-Łyszkowska

 

Nasi lekarze przyjmujący w ramach POZ - Pabianice (lekarz rodzinny, internista, pediatra):

Centrum Medyczne KA-MED
ul.Wyspiańskiego 4, Pabianice

telefon: internista: (42) 227 50 40, pediatra: (42) 212 11 19

 

 • Lekarz rodzinny - Lekarz med. Małgorzata Koprowska
 • Lekarz rodzinny - Doktor n. med. Jerzy Jabłoński
 • Internista - Lekarz med. Izabela Wieteska
 • Pediatra - Lekarz med. Maciej Kosmal
 • Pediatra - Lekarz med. Teresa Kwiatkowska-Ignaczak
 • Pediatra - Dr n. med. Anna Sztafińska

 

Nasi lekarze przyjmujący w ramach POZ - Tomaszów Mazowiecki (internista):

Centrum Medyczne KA-MED
ul.Dworcowa 1/15, Tomaszów Mazowiecki

telefon: (44) 724 65 87

 

 • Internista - Lekarz med. Marek Zakosztowicz
 • Internista - lekarz med. Iwona Marczyk-Baryła
 • Internista - Lekarz med. Krystyna Radzyńska

WSPÓŁPRACUJEMY Z: luxmedalianzmedicover logomedica polska logoenel-med logointer partner logocompensa logonfz l

© 2024 KA-MED Sp. z o.o., 95-070 Aleksandrów Łódzki, Wojska Polskiego 69

NIP: 9471043522, REGON: 470001320, KRS: 0000541190
Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście, XX Wydział KRS,
Kapitał zakładowy 360 000,00 PLN

fb-ico