Pielęgniarka środowiskowa

Zakres bezpłatnych świadczeń pielęgniarskich

Pacjenci Centrum Medyczne KA-MED, którzy złożyli deklarację wyboru pielęgniarki POZ, mają zapewnioną kompleksową opiekę nad sobą i swoją rodziną. Przysługują im m.in.:

- wizyty realizowane w warunkach ambulatoryjnych, ich domu lub w miejscu ich przebywania,

! W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są niezwłocznie, natomiast w schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach pielęgniarka udziela świadczeń w terminie uzgodnionym z pacjentem.

- wizyty patronażowe u dzieci,

- zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ - np. podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych, pobieranie materiału do badań diagnostycznych,

- świadczenia lecznicze - np. zdejmowanie szwów, wykonanie inhalacji, cewnikowanie pęcherza u kobiet, zakładanie opatrunków na rany, odleżyny i oparzenia, stawianie baniek,

- świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy,

- testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej,

- szczepienia ochronne zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

Szczepienia - kalendarz szczepień obowiązkowych

wiek gruźlica WZW typu B* błonica tężec krztusiec Hib** Poliomyelitis*** odra świnka różyczka

1 rok życia

1 doba życia                    
2 miesiąc życia                    
3 - 4 miesiąc życia                    
5 - 6 miesiąc życia                    
7 miesiąc życia                    
2 rok życia 13 - 14 miesiąc życia                    
16 - 18 miesiąc życia                    
6 rok życia                    
10 rok życia                    
14 rok życia                    
19 rok życia                    

*WZW typu B oznacza wirusowe zapalenie wątroby typu B
**Hib oznacza inwazyjne zakażenie Haemofilus influenzae typu b
***Poliomyelitis oznacza ostre nagminne porażenie dziecięce

Przed każdym szczepieniem, bez względu na wiek osoby szczepionej, obowiązkowa jest wizyta lekarska (w dniu przewidywanego terminu szczepienia).

WSPÓŁPRACUJEMY Z: luxmedalianzmedicover logomedica polska logoenel-med logointer partner logocompensa logonfz l

© 2021 KA-MED Sp. z o.o., 95-070 Aleksandrów Łódzki, Wojska Polskiego 69

NIP: 9471043522, REGON: 470001320, KRS: 0000541190
Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście, XX Wydział KRS,
Kapitał zakładowy 360 000,00 PLN

fb-ico